Doelstelling

Bij Stichting CarMar wordt er geluisterd en gaan we ervan uit dat ook mensen met een beperking een ‘eigen leven’ kunnen leiden en eigen beslissingen kunnen nemen. Stichting CarMar is ervan overtuigd dat de integratie van mensen met een beperking dan pas goed tot stand kan komen. Anders dan in veel instellingen het geval is, zal het bij Stichting CarMar zo zijn dat de bewoners zelf de indeling van hun dag bepalen. En ook de activiteiten die ze willen doen.

Goede zorg bieden, betekent immers het ‘begeleiden’ van mensen, niet het ‘leiden’ van mensen. Er is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor het sociale vangnet van de bewoner. Dit vangnet zal bestaan uit vrijwilligers, familie en vrienden die op verzoek de bewoner begeleiden bij activiteiten. Stichting CarMar wil zich straks vestigen op een locatie in Noord-Holland. Een locatie die centraal gelegen is ten opzichte van het openbare leven zodat de bewoners kunnen integreren. Ook buurtbewoners kunnen, indien zij daar voor open staan, betrokken worden bij het leven van de bewoners van het CarMar-(t)huis.